Понуда на ЛАГ-от

  • Производи ( лек.билки, џемови,сокови,месни и млечни производи, пчелни производи, зеленчуци и овошје, стари занаети, сувенири, ракотворби…)