Правила на користење

Веб порталот ЛАГ Малеш Пијанец www.malesh-pijanec.lag.mk е подготвена со помош на Европската Унија. Содржината на оваа веб-страна е единствена одговорност и во никој случај не може да се смета дека е одраз на ставовите на Европската Унија.

Сите корисници на овај веб портал треба да се придржуваат кон наведените услови за користење.

МојБизнис цели кон презентирање на точни, навремени и вистинити информации од областа на креирање и управување со мали и средни бизниси, и со нивното користење Вие прифаќате и се согласувате дека веб порталот ЛАГ Малеш Пијанеци неговите сопственици не преземаат никаква одговорност за евентуални грешки во текстовите или на било која од информациите кои се наоѓаат на www.malesh-pijanec.lag.mk.

Користењето на информациите кои се наоѓаат на веб порталот ЛАГ Малеш Пијанец го правите на сопствена одговорност, со тоа што веб страницата и нејзините поддржувачи не можат да се сметаат за одговорни за било каков вид на штета настаната од нивното користење.

Не е дозволено преземање на содржини или делови од нив без претходна согласност од редакцијата на ЛАГ Малеш Пијанец. Некои текстови за кои не е назначен извор може да подлежат на авторски права согласно Законот за авторски и други стварни права, при што секое неовластено користење на истите, и непридржување кон правилата на користење подлежи на тужба.