Членови на ЛАГ МАЛЕШ ПИЈАНЕЦ се:

  • ОПШТИНИ: Општина Делчево, Општина Пехчево, Општина Берово
  • НВО: Регионален центар за застапување – Делчево, Здружение за лековити билки и шумски плодови „Амброзија“ Пехчево, Едукативен центар за зачувување на природата– с.Негрево, Здружение „Ратевски Бамбурци“ с.Ратево, Организација на жените на Пехчево
  • БИЗНИС СЕКТОР: СД- Транс, Хотел Гогов, Млекара Корчовски

Апликација за членство во ЛАГ МАЛЕШ ПИЈАНЕЦ

Доколку сакате да се зачлените, можете да ја преземете Пристапницата за членство во Локалната Акциона Група МАЛЕШ ПИЈАНЕЦ, дадена во прилог. Пополнетиот формулар се поднесува електронски на нашата е-маил адреса: malesh-pijanec@lag.mk

Прилог:

Пристапница за членство во Локалната Акциона Група МАЛЕШ ПИЈАНЕЦ.